Ønsker du å gi en gave til Stiftelsen Dokka Gård, kan denne innbetales til kontonummer
2361.60.16776